Triều đình cử hai sứ giả đến nước Cao Lệ, một vị là chánh sứ, một vị là phó sứ.

Kết thúc cuộc viếng thăm trước khi trở về nước, vua  Cao Lệ đã tặng cho hai vị rất nhiều vật kỷ niệm. Chánh sứ không để ý đến những quà tặng, giao cho phó sứ phụ trách quản lý. Phó sứ là một kẻ tiểu nhân,  ông ta đem toàn bộ quà tặng của chánh sứ xếp xuống dưới khoang tàu nơi dễ bị ngập nước, còn đồ của mình thì xếp bên trên.

Trên đường trở về gặp gió bão, chủ tàu yêu cầu đem toàn bộ hành lý vứt xuống biển để cho tàu nhẹ đi để đảm bảo an toàn. Người ta đua nhau đem đồ đạc vứt xuống biển, bất kể đó là cái gì, của ai. Khi vứt được một nửa, sóng gió trên biển lặng dần, mọi người bình tĩnh lại, bắt đầu kiểm tra đồ đạc của  mình.

Vị phó sứ lúc này mới phát hiện, đồ của mình không còn một chút gì, tất cả đều đã bị vứt xuống biển, còn đồ của chánh sứ vì để ở phía dưới, nên còn nguyên vẹn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here