Ba người khách du lịch cùng vào một khách sạn. Sáng hôm sau khi ra đi, một người đem theo một cây gậy, một người mang theo một cái ô, còn người thứ ba không mang gì.

Đến tối, khi trở về, người khách mang gậy bị ngã thương tích đầy người, người khách mang ô thì ướt lướt thướt, người khách thứ ba thì không hề gì. Hai người khách kia rất lạ, liền hỏi người khách thứ ba:

– Ông sao lại không việc gì nhỉ?

Người khách thứ ba không trả lời, mà hỏi lại người khách mang gậy:

– Sao ông không bị ướt mà lại thương tích đầy người thế?

Người ấy nói:

– Khi có trận mưa to, tôi không mang theo ô  tìm chỗ tránh mưa, cho nên không bị ướt, sau đó khi đi trên con đường gập ghềnh lầy lội, tôi dùng gậy chống, không hiểu sao lại bị ngã.

Người khách thứ ba lại hỏi người mang ô:

– Ông sao bị ướt mà không bị thương?

Người cầm ô nói:

– Khi trời đổ mưa to, tôi vì có mang ô, nên cứ giữa mưa mà đi, không biết sao lại bị ướt, khi đi trên con đường gập ghềnh lầy lội, tôi sợ bị ngã nên đi rất  thận trọng, chọn nơi khô ráo, bằng phẳng mà đi, cho nên không bị thương.

Người khách thứ ba nghe xong, cười nói:

– Đó chính là nguyên nhân  vì sao các ông người mang gậy lại bị thương, người mang ô lại bị ướt, còn tôi thì không sao. Trên đường đi tôi thận trọng, khi trời mưa to tôi tìm nơi tránh, cho nên tôi không bị thương cũng không bị ướt. Sai lầm của các ông là dựa vào ưu thế của mình, cứ cho rằng có ưu thế sẽ không bị tai họa.

 

 

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here