Hai nhà thám hiểm đang vô cùng hào hứng vượt một con đèo trên đường chinh phục đỉnh Hy-ma-lai-a. Bỗng họ thấy một người đang nằm dài trên tuyết trắng.

Một người quyết định dừng lại giúp đỡ người bị nạn, nhưng người kia phản đối:

–         Chúng ta không nên dính dáng đến việc này. Cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ!

Nhưng người thứ nhất không nghe lời can ngăn đó, anh không thể bỏ người bị nạn, anh phải giúp người này.

Người kia thì cho rằng mình chẳng hơi sức đâu mà giúp người khác, bèn bỏ đi trước.

Hai người cứ dìu nhau mà đi, lát sau, cơ thể người bị nạn đã ấm dần, rồi tinh thần cũng đã khởi sắc.

Không lâu sau, họ đuổi kịp người bỏ đi trước, không ngờ chỉ thấy cái xác đã bất động.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here