Bọ cạp muốn qua sông thăm nhà Rắn độc, nhưng giữa đường có một con sông, Bọ cạp lại không biết bơi.

Bọ cạp nhìn khắp nơi, chỉ thấy bên sông có một con Ếch, bèn khẩn cầu nhờ Ếch đưa mình qua sông, nhưng Ếch không nhận lời.

Ếch nói:

– Để  anh ngồi trên lưng, tôi không sợ mất mạng sao?

Bọ cạp nói:

–         Anh chỉ cần vứt tôi xuống sông là tôi sẽ chết mà!

–         Ếch thấy lời Bọ cạp rất có lý, bèn chấp nhận giúp Bọ cạp.

Ếch cõng Bọ cạp trên lưng, rời khỏi bờ. Đến giữa sông, Ếch thấy cổ mình bị  đốt rất đau, Ếch nổi giận, hỏi Bọ cạp:

– Anh làm cái gì thế?

Bọ cạp nói:

– Tôi không thể kiềm chế được.

Cuối cùng, Ếch phải vứt Bọ cạp xuống nước.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here