Một người sưu tầm đồ cổ khi tới một làng nhỏ phát hiện có một cái tủ kiểu cũ vô cùng quý hiếm, ông ta quyết định sẽ mua nó.

Người chủ nói: “Đây là cái tủ đã cũ lắm rồi, gỗ đã hỏng hết. Tôi đang chuẩn bị đem đốt đây!”

Người sưu tầm đồ cổ nghĩ: “Nếu ông ta nói như thế, cái tủ này nhất định sẽ không thể cao giá.” Nghĩ thế, ông ta bèn nói với người chủ: “Bao nhiêu tiền? Tôi cũng muốn mua nó về đốt.”

Nhà sưu tầm rất vừa ý khi người chủ nói giá cả, lập tức đưa tiền cho chủ nhân, nói ngày hôm sau sẽ đến lấy.

Khi ngày hôm sau nhà sưu tầm mang xe đến lấy tủ về, thấy trước cửa có một đống tro.

Chủ nhân ra nói với ông ta: “Ông từ xa đến thật không dễ, tôi đã đốt nó hộ ông rồi.”

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here