Ngày nghỉ, Trương Mỗ đánh xe ra ngoại thành du ngoạn.

Mùa xuân tháng ba, nơi nơi khí xuân phơi phới. Trương Mỗ vừa lái xe vừa nhàn hạ thưởng ngoạn phong cảnh đẹp. Lúc ấy, có một chiếc máy kéo chạy qua xe của Trương Mỗ, nghe thấy một tiếng quát:

– Lợn.

Không biết chỉ ai, hay là hắn chửi mình? Trương Mỗ càng nghĩ càng tức giận,  chửi theo qua cửa xe:

– Mi mới là đồ lợn!

Chưa chửi hết câu, anh ta bỗng thấy một  đàn lợn  đang chạy trên đường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here