Học trò hỏi thầy:

– Thưa thầy, thầy đã từng nói, chân lý ở khắp mọi nơi, vậy chân lý chẳng lẽ giống như những viên đá trên đường ngựa chạy sao, ai cũng có thể thấy chân lý sao?

– Đúng thế. Thầy đáp. Ai cũng có thể nhận ra chân lý.

– Thế tại sao nhiều người không thấy. Trò tiếp tục hỏi.

Thầy đáp:

–         Người đi tìm chân lý cũng nhiều như những viên đá trên đường đi, nhưng những viên đá này nhỏ lắm, cần phải cúi xuống, quan sát mới thấy được, nhưng người ta thường ngại không làm như thế.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here