Nhà văn Pháp Jean-Dominique Bauby (1952 – 1997), sau một cơn tai biến, bị liệt toàn thân, thậm chí nói cũng không được, duy nhất chỉ có mắt bên trái là có thể chớp nhẹ.

Nhưng trước khi lâm bệnh, ông đã có ý định viết một cuốn truyện. Trong hoàn cảnh này, ông vẫn quyết tâm giữ ý định sẽ xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản đã cử một nhân viên tới giúp Bauby thực hiện nguyện vọng này, mỗi ngày 6 giờ, người ấy giúp nhà văn ghi lại cuốn sách.

Bauby chỉ có thể chớp được mắt trái nên mối liên hệ giữa nhà văn và người thư ký chỉ có thể thông qua con mắt này. Họ đã sử dụng phương pháp: người thư ký cầm một bảng mẫu tự chữ cái tiếng Pháp, chỉ từng chữ để nhà văn lựa chọn chữ cái thích hợp bằng cái chớp mắt. Vì ký ức của nhà văn đã bị ảnh hưởng nên không tránh khỏi nhầm lẫn từ ngữ, việc lựa chọn sai lạc khá nhiều. Khi mới bắt đầu công việc, rất nhiều trở ngại, tiến trình công việc rất chậm chạp, một ngày nhiều khi chỉ viết được một trang, sau dần tốc độ tăng lên, một ngày có thể được 3 trang. Sau mấy tháng gian khổ, cuối cùng, họ đã hoàn thành được tác phẩm.

Đây là tác phẩm“The Diving Bell and the Butterfly” (Chiếc áo lặn và con bướm  có 150 trang. Để hoàn thành cuốn sách, Bauby dã phải chớp mắt khoảng 200.000 lần.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here