Trong một trại gà công nghiệp, các lồng gà được sắp xếp theo hàng lối, mỗi lồng có hai con gà mái. Lồng rất nhỏ, con gà không có cách nào để xoay chuyển, trước lồng gà là một băng chuyền thức ăn, phía sau lồng gà là một băng chuyền những quả trứng gà đẻ ra.

Nhưng cách đó không xa, có khoảng chục con gà đang đi lại trên sân, một người công nhân đang cho chúng ăn.

–         Anh đang muốn bắt gà vào lồng phải không? Có cần tôi giúp không? Một người khách tham quan hỏi.

–         Cám ơn ông, tôi không cần bắt chúng! Người công nhân trả lời. Những con gà này chúng tôi cố ý thả trước những lồng gà kia. Nếu không thấy bên ngoài lồng những con gà được tự do, gà trong lồng sẽ có thể không đẻ trứng. Nếu không có chúng, những con gà trong lồng sẽ mất hết hy vọng, thậm chí có thể chết.

Người khách đã hiểu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here