Một con tàu chở nặng đang vượt đại dương, người đông, con tàu đã chở một số lượng người quá tiêu chuẩn cho phép, cần phải có người dời khỏi con tàu, nếu không, cả tàu sẽ chìm.

–         Tôi đã sống ngần ấy năm, đã nếm trải tất cả, chua cay mặn ngọt, đủ hết. Tôi mà chết thì thật vô lý! Một ông già ngồi tại chỗ, nói.

–         Tôi là thanh niên, chưa làm được gì cho bản thân mình, không thể nào chết được. Một chàng trai đứng lên, hung hồn.

–         Tôi còn nhỏ, chưa hiểu biết  được nhiều điều nhưng tôi chắc chắn mọi người sẽ biết bảo vệ trẻ em. Một chú bé nói.

–         Không phải tôi!

–         Không phải tôi!

–         Không phải tôi!

Ba người không ai chịu ai, con tàu chòng chành, lát sau thì chìm xuống đại dương.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here