Một mục sư tới truyền giáo ở châu Phi. Ông bị một bệnh về máu, hàng ngày cần phải uống sữa dê để bệnh không trở nên nghiêm trọng hơn. Ông đã nuôi một con dê mẹ để hàng ngày lấy sữa.

Một hôm, Tù trưởng của bộ lạc nhìn thấy con dê của Mục sư, rất thích. Theo phong tục của bộ lạc, bất kỳ vật sở hữu nào của ai, chỉ cần Tù trưởng muốn là nó sẽ trở thành của ông ta.

Nhập gia phải tùy tục, Mục sư không thể có lựa chọn khác, đành phải trao con dê cho Tù trưởng dù nó rất  cần cho việc chữa bệnh của mình.

Tù trưởng nhận con dê của Mục sư rất vui vẻ nên đã đem chiếc gậy quyền lực của mình trao tặng Mục sư. Trở về nhà, Mục sư đem chuyện buồn nói với người giúp việc, không có con dê, ông sợ sẽ phải sớm từ giã thế giới này.

Người giúp việc quay người lại nhìn Mục sư trong tay cầm cái gậy quyền lực, ngạc nhiên nói với ông:

–         Ngài không biết trong tay ngài là vật gì sao? Đó là chiếc gậy quyền lực của Tù trưởng. Có nó, ngài có thể sở hữu bất kỳ vật gì trong bộ lạc này!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here