Một người nông dân theo đạo Cơ đốc, suốt đời tin tưởng ở Thượng đế. Ông ta thường làm việc thiện, cứu giúp những người nghèo khổ, rồi còn luôn góp tiền vào các quỹ từ thiện.

Nhưng bè bạn và những người hàng xóm cũng không hiểu vì sao anh ta đã làm việc thiện nhiều như thế mà vẫn giàu có. Một hôm, người hàng xóm hỏi anh ta:

–         Chúng tôi chưa hiểu, anh đã quyên góp nhiều tiền như thế, mà sao anh cứ ngày càng giàu vậy?

Người nông dân trả lời:

–         Có gì mà không hiểu, các ông xem, tôi đã dùng cái xẻng của tôi xúc của cải từ kho cho mọi người, nhưng Thượng đế lại dùng cái xẻng xúc mọi thứ từ kho của ngài đổ vào kho của tôi. Ông cứ nghĩ xem, cái xẻng của tôi và cái xẻng của Thượng đế, cái nào to hơn?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here