Xưa, có một người bán vải, thường dùng một cái thước ngắn hơn thước tiêu chuẩn một chút để bán vải.

Một hôm, chợt thấy lương tâm áy náy, ông ta quyết định phải trở thành một nhà buôn lương thiện, định bỏ cái thước ấy đi. Nhưng còn muốn xem những người  bán vải khác thế nào,  ông ta đến một cửa hàng bán vải khác, đợi lúc chủ cửa hàng không để ý, ngầm đem cái thước của mình đổi lấy cái thước của người ta.

Về nhà, khi dùng thước tiêu chuẩn để kiểm tra lại, ông ta phát hiện cái thước ấy còn ngắn hơn thước của mình. Ông bèn nghĩ  thước của ta còn dài hơn thước này, hà tất ta phải áy náy.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here