Người buôn đồ cổ phát hiện lão thợ rèn có một chiếc ấm quý. Rõ là ấm từ đời nhà Thanh, do người thợ nổi tiếng làm rất từ loại đất tử sa, vừa cổ vừa đẹp, rõ là hiểm thấy.

Nhà buôn nhìn cái ấm không muốn rời, chỉ mong lão thợ rèn bán cái ấm cho mình. Ông ta trả ngay giá một vạn đồng. Lão thợ rèn lắc đầu từ chối. Cái ấm này có từ đời cha của lão, chính lão cũng đã dùng tới 60 năm. Lão làm thợ rèn, tiền công chỉ đủ cho cả nhà đủ no, dù có người trả giá cao, lão vẫn thờ ơ.

Người xung quanh biết việc này, bàn luận rất sôi nổi. Ai cũng bảo phen  này lão chắc giàu to. Nhưng lão lại thấy cuộc sống của mình bị quấy nhiễu, mà lão cũng chẳng cần có cái ấm này mới uống được nước.

Khi người buôn đồ cổ tới trả giá một lần nữa lên hai vạn đồng thì lão không kim được tức giận, vung cái rìu, đập vỡ cái ấm.

Thế là cuộc sống của lão trở lại yên tĩnh. Lão sống tới hơn trăm tuổi.

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here