Vua Hổ ngày càng già, đã đến lúc “lực bất tòng tâm”, muốn  thoái vị nhường ngôi cho thế hệ trẻ, bèn triệu tập muôn loài tiến hành một cuộc bầu cử dân chủ.

Loài thú dù không muốn nhưng cũng phải tuân theo. Gấu đen đứng ra chủ trì bắt đầu cuộc bỏ phiếu, các đại biểu xếp thành hàng, người nọ tiếp người kia bỏ phiếu có trật tự.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc nhanh chóng, toàn bộ cuộc bầu cử đều tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Kết quả ngoài dự liệu của vua Hổ, Cáo đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chiếm ngôi đầu.

Vua Hổ không thể hiểu nổi, bèn hỏi các loài. Muôn loài đều trả lời thẳng thắn, không giấu diếm với vua Hổ: “Xã hội ngày nay đã thay đổi. Anh hùng chủ nghĩa  đã lạc hậu, duy chỉ có túc trí đa mưu mới có thể chiến thắng. Cáo là người vô cùng thông minh, biến hóa  khôn lường, khó ai có thể vượt qua. Ngoài Cáo không còn ai xứng đáng.”    

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here