Khi ngự thiện, Tấn Văn Công phát hiện có một sợi lông trên miếng thịt nướng, vua  lập tức cho gọi đầu bếp, trách mắng:

– Ngươi muốn hại chết trẫm sao? Trên miếng thịt nướng sao lại có sợi lông?

Đầu bếp hoảng hốt, quỳ xuống cúi đầu tạ tội:

– Quả là có như vậy, thần đã phạm vào ba tội chết. Một là, sợi lông đã không bị con dao sắc bén của thần làm sạch, đấy là tội chết thứ nhất; Hai là, khi dùng đũa tre xiên thịt, thần lại không nhìn thấy sợi lông trên đó, đây là tội chết thứ hai; Ba là, thần đem xiên thịt nướng trên lò than, sợi lông lại không bị đốt cháy, đây cũng là tội chết. Nhưng thần nghĩ, sợ là việc này có kẻ dùng tay chân, cố ý cắm sợi lông vào.

Văn Công nghe xong lời của đầu bếp, trong lòng cũng đã rõ được ba phần, cho điều tra cẩn thận, đúng như lời đầu bếp, kẻ làm việc đó là một thái giám.Tấn Văn Công cả giận, lập tức ra lệnh chém đầu viên thái giám.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here