Ba cha con người buôn thuốc đến làng tìm mua các loại cây thuốc. Dù họ mua giá cả cao hơn mọi người,  nhưng đang giữa mùa đông, nhiệt độ trên núi cao rất thấp, chẳng có ai dám coi thường tính mạng mà lên núi vào lúc này.

Ba cha con quyết định thử mạo hiểm một phen.

Họ leo lên cao, nhưng không hề thấy có linh chi.

Khi chuẩn bị trở về, không may gặp bão tuyết, trời rét thấu xương.

Người cha bị thương nặng, không làm sao có thể đi được. Ông nói với hai người con:

–         Ta không thể đi được nữa, các con mau cởi áo của ta  ra, mặc vào rồi mau tìm cách mà xuống núi. Nói chưa dứt lời, ông đã bất tỉnh.

Người con lớn vội cởi áo khoác của mình, choàng vào cho cha.

Nhưng một lúc sau, người cha vẫn không tỉnh lại, người con lớn cũng bị rét cóng.

Anh nói với người em:

–         Để anh ở lại cùng với cha. Em lấy cái áo của anh mặc vào, mau xuống núi, ở nhà còn có mẹ và chị gái cần đến em.

Nhưng người em không chịu nghe theo lời anh. Cậu cởi áo của mình, khoác vào cho anh.

Ngày hôm sau, người trong thôn tìm thấy ba cha con trên núi, họ đều đã chết.

Người cha khoác cái áo của con lớn, người con lớn khoác cái áo của người em, còn người em chỉ mặc một cái áo mỏng.

Có người nhận xét:

–         Lẽ ra hai người có thể sống!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here