Hai người khách ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dạo chơi trên biển. Bất ngờ, họ phát hiện một hòn đảo nhỏ đẹp đẽ, bèn dừng thuyền, lên đảo dạo chơi vô cùng thích thú.

Hai người dạo  chơi đến khi trời đã muộn mới nghĩ đến chuyện quay về, nhưng khi ra tới bến  mới phát hiện thuyền đã mắc cạn. Hai người tìm đủ mọi cách nhưng không sao đưa được con thuyền  xuống. nước. Một người đang nằm trên bãi cát nhìn thấy thế chẳng nói gì.

– Anh không thể giúp đỡ chúng tôi được sao?  hai người vội kêu lên.

Người nằm trên cát trả lời:

– Bây giờ chẳng ai làm gì được. Chỉ có một cách  đợi một lát nữa, khi nước triều dâng, con thuyền sẽ tự nhiên nổi lên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here