Một người thợ mộc đóng được một bộ cửa rất đẹp, ông ta rất tự hào về công sức mình đã làm. Ông ta nghĩ, dùng bộ cửa này thật sướng, bõ cái công đã bỏ ra.

Thời gian sau, một cái đinh hỏng, khiến một tấm gỗ bong ra. Người thợ mộc đã dùng cái đinh mới, đóng tấm gỗ vào. Cánh cửa lại tốt đẹp như ban đầu. Rồi cái đinh khác lại hỏng, tấm gỗ lâu ngày đã mục, ông ta thay một tấm gỗ mới và đóng bằng một cái đinh mới. Sau nhiều năm, cánh cửa tuy không còn đẹp, nhưng người thợ vẫn rất hãnh diện về nó.

 

Một hôm, ông ta tới thăm một nhà láng giềng, thấy nhà họ có một cảnh cửa kiểu mới, cũng rất đẹp đẽ, so với cánh cửa nhà mình thì hơn hẳn. Ông cảm thấy tự ái, nhưng nghĩ lại, rồi mỉm cười:

–         Cái cửa mình làm ra dù bằng tay nghề cao nhưng đã lâu lắm  rồi. Làm sao có thể tốt đẹp mãi được!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here