content top

CÔNG ƠN

CÔNG ƠN

 

     Tục ngữ Việt Nam không thiếu những câu dạy lòng biết ơn: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn,  Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi,  Chim có tổ người có tông, …Lòng biết ơn là một phẩm chất đạo đức được đề cao, đối lập với thói vô ơn, bạc nghĩa thường bị nghiêm khắc lên án.

Đọc Tiếp

17.18. PHONG TRÀO THÁI HỌC Ở ĐÔNG KINH

17.18. PHONG TRÀO THÁI HỌC Ở ĐÔNG KINH

     Năm Tuyên Hòa thứ 7 (1125), sau khi tiêu diệt nước Liêu, Kim Thái Tông (1)  lập tức đăt ra một mục tiêu trước mắt là Bắc Tống.

Tháng 10 năm đó, quân Kim chia làm hai đường đông, tây tiến xuống phía nam. Quân phia tây do Tông Hàn chỉ huy, tiến đánh Thái Nguyên. Quân phía đông do Tông Vọng chỉ huy, đánh vào Yên Kinh. Cánh quân phía tây gặp phải sự kháng cự quyết liệt ở Thái Nguyên. Cánh quân phía đông tới Yên Kinh, tướng Quách Dược đầu hàng quân Kim. Được Quách Dược dẫn đường, quân Kim tiếp tục xuống phía nam, hướng về Biện Kinh.

Đọc Tiếp

17.17. “KỲ NAM TỬ” A CỐT ĐẢ CHỐNG LIÊU

17.17. “KỲ NAM TỬ” A CỐT ĐẢ CHỐNG LIÊU

    Khi triều Liêu ngày càng suy nhược, tộc Nữ Chân dần mạnh lên. Tới khi A Cốt Đả của bộ Hoàn Nhan  làm Tù trưởng  đã khởi binh chống Liêu, kiến lập triều Kim, sử gọi là Kim Thái Tổ.

A Cốt Đả là con thứ ba của Tiết độ sứ bộ Hoàn Nhan Hặc Lý Bát triều Kim. Khi còn nhỏ, cùng với bè bạn vui chơi A Cốt Đả đã là nguời có thể đóng vai trò thủ lĩnh có vẻ khác thường khiến nguời cha rất thích thú.

Đọc Tiếp

17.16. “LẠC THIÊN TÀI TỬ” TÔ ĐÔNG PHA

17.16. “LẠC THIÊN TÀI TỬ” TÔ ĐÔNG PHA

    Đã nhiều lần làm quan giám khảo kỳ thi Đình (1), quan chủ khảo Âu Dương Tu (2) phát hiện một áng văn hào hùng khác thường. Áng văn này lập luận đanh thép, bút pháp không khuôn sáo tầm thường, nguời đọc không thể lướt qua.

Đọc Tiếp

17.15. LIỄU VĨNH “PHỤNG CHỈ ĐIỀN TỪ”

17.15. LIỄU VĨNH “PHỤNG CHỈ ĐIỀN TỪ”

    Liễu Vĩnh là đại gia mở đầu cho “từ” thời Bắc Tống, ông đã có cống hiến to lớn trong việc phát triển “từ” ở đời Tống, có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Đọc Tiếp

17.14. TƯ MÃ QUANG VIẾT ‘TƯ TRỊ THÔNG GIÁM”

17.14. TƯ MÃ QUANG VIẾT ‘TƯ TRỊ THÔNG GIÁM”

     Khi nói về biến pháp của Vương An Thạch, chúng ta  đã từng nói tới  phái chống lại trong đó có Tư Mã Quang. Ông cũng là một chính trị gia có tiếng, đồng thời cũng là một nhà sử học lừng danh. Ông là tác giả của nhiều bộ sử, “Tự trị thông giám” là bộ sách nổi tiếng nhất.

Đọc Tiếp

TỪ NỖI TRĂN TRỞ CỦA MỘT CÔ GÁI

TỪ NỖI TRĂN TRỞ CỦA MỘT CÔ GÁI

    Buổi phát thanh “Bạn hãy nói với chúng tôi” của VOV  kể lại câu chuyện  của một cô gái:

Đọc Tiếp
content top