content top

13. CHƯƠNG 4.1

13. CHƯƠNG 4.1

Chương 4.  Văn minh thời nhà Hạ

 I. Nguồn gốc của Hạ

 Lịch sử văn minh của Trung Quốc chủ yếu là lịch sử của dân tộc Hán, nhưng “người Hán” hoặc “tộc Hán” mới chỉ có từ thời Hán Cao Tổ Lưu Bang. Thời Tiên Tần vẫn chưa có cách gọi “Hán tộc”. Người Trung Quốc chính thống lúc ấy gọi là “Hạ” hoặc “Hoa Hạ”.

Đọc Tiếp

08. CHƯƠNG 3.1

08. CHƯƠNG 3.1

Chương 3:    Xem xét lịch sử viễn cổ từ truyền thuyết

 I. Những đặc điểm của thần thoại truyền thuyết Trung Quốc

 Lịch sử là do con người sáng tạo ra, nhưng con người sáng tạo ra lịch sử đó lại ghi chép côg lao sáng tạo cho một vị thần nào đó Người Hy Lạp cổ đại đem quy công tích sáng tạo ra lịch sử dưới cái tên của gia tộc Dơt. Họ cho rằng các thần đã trực tiếp can dự vào mọi chuyện ở chốn nhân gian và đã ảnh hưởng tới sự phát triển của lịch sử loài người. Sử thi Homerơ đã được sáng tạo dựa theo chủ đề này. Người Xpolaire cổ đại lại coi lịch sử nhân loại chính là  sự thực hiện những kế hoạch của thần thánh. Họ cho rằng mọi chuyện trên thế gian  của loài người đều do Thượng đế sắp đặt ra cả.

Đọc Tiếp

05. CHƯƠNG 2.1

05. CHƯƠNG 2.1

    Chương 2: Mấy vấn đề lý luận về nguồn gốc của văn minh

 I. Sự khác biệt giữa văn minh và văn hoá

 Văn minh và văn hoá là hai khái niệm rất khó phân biệt. Các học giả thường cũng nhầm lẫn khi sử dụng hai khái niệm này. Ví dụ tên cuốn sách này là “Lịch sử văn minh Trung Quốc”, nhưng nếu lấy tên là “Lịch sử văn hoá Trung Quốc” thì  cũng không phải là không được.

Đọc Tiếp

01. PHẦN VIỄN CỔ – CHƯƠNG 1

01. PHẦN VIỄN CỔ – CHƯƠNG 1

LỊCH SỬ VĂN MINH TRUNG QUỐC

Người dịch: Phan Văn Các

Ông Văn Tùng

Dương Đình Giao

Đọc Tiếp
Page 4 of 41234
content top