content top

22. chương 5.4

22. chương 5.4

IV. Hình thái quốc gia thời Thương

 Về mặt kế thừa ngôi vua, nhà Thương tuy hỗn loạn hơn nhà Hạ, nhưng chế độ chuyên chế thì như nhau, con cháu trong hoàng tộc đều thống trị thiên hạ hơn sáu trăm năm.

Đọc Tiếp

21. chương 5.3

21. chương 5.3

III. Anh chết em thay và cha mất con nối tiếp

 Anh chết em thay và cha chết con nối tiếp là hai hình thức chuyển giao quyền lực. Để nói rõ hơn nét đặc sắc trong việc kế thừa ngôi vua của triều Thương , chúng ta không thể không so sánh hình thức kế thừa ngôi vua của hai triều Hạ và Thương.

Đọc Tiếp

20. chương 5.2

20. chương 5.2

II. Thang và Y Doãn

 Thang là người sáng lập ra vương triều nhà Thương với cơ nghiệp hơn năm trăm năm. Trước Thang, tộc Thương chỉ là một nước chư hầu của vương triều Hạ, sau khi Thương lật đổ ách thống trị của Hạ Kiệt, đã dần từ một nước chư hầu chuyển thành một vương triều đại thống nhất.

Đọc Tiếp

18. CHƯƠNG 4.6

18. CHƯƠNG 4.6

VI. Việc duy trì nhà nước thống nhất thời Hạ

 Nhà Hạ là vương triều đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, cũng là thời đại lịch sử  đầu tiên có thể khảo sát qua văn tự. Trước đó, lịch sử và truyền thuyết còn lẫn lộn, rất khó phân biệt đâu là lịch sử đâu là truyền thuyết, đâu là sự thực, đâu là hư cấu. Bắt đầu từ đời Hạ, dân tộc Trung Hoa  đã có những tư liệu thành văn. Các học giả Tiên Tần thường dẫn chứng “Hạ thư” và “Hạ  huấn”, rất có thể đây là những văn tự được lưu truyền từ đời Hạ. Nhưng điều này không có nghĩa tất cả những sự tích mà các học giả Tiên Tần để lại  đều đáng tin. Rất nhiều quan điểm vẫn xuất phát từ hư cấu hay suy đoán lịch sử.

Đọc Tiếp

17. CHƯƠNG 4.5

17. CHƯƠNG 4.5

V. Cửu đỉnh và cửu châu

 Đỉnh vốn là một dụng cụ nhà bếp, nhưng sau khi hình thành cục diện chính trị gia thiên hạ, nó dẫn trở thành một vật thiêng của  nước và   tượng trưng cho vương quyền. “Tả truyện. Tuyên Công tam niên” có một đoạn ghi chép như sau:

Đọc Tiếp

16. CHƯƠNG 4.4

16. CHƯƠNG 4.4

IV. Gia quốc hợp nhất và mô hình chính trị Trung Quốc

 Quốc gia là một thể cộng đồng chính trị, là đơn vị của chủ quyền lãnh thổ. Thể cộng đồng này ở phương Tây được gọi là “state”, ở Trung Quốc được gọi là “quốc gia”. “State” chỉ có ý nghĩa quốc, mà không có  hàm nghĩa gia, còn từ “quốc gia” vừa chỉ quốc, vừa chỉ gia, hoặc có thể nói chính xác, quốc là sự phóng đại của gia, gia là hình thức thu nhỏ của quốc; gia và quốc có cùng kết cấu, gia quốc hợp nhất. Cái gọi là “gia thiên hạ” có thể hiểu đó là sự lũng đoạn quyền lực của một gia tộc, cũng có thể hiểu  là hình thức tồn tại thống nhất của  quốc gia và gia đình.

Đọc Tiếp

15. CHƯƠNG 4.3

15. CHƯƠNG 4.3

III. Xác lập chế độ chuyên chế

 Các nhà Nho căn cứ vào quan điểm lịch sử đảo ngược chia xã hội viễn cổ thành hai giai đoạn “”Đại đồng” và “Tiểu khang”. Theo “Lễ ký. Lễ vận”, xã hội “Đại đồngà một xã hội rất hoàn mỹ, một xã hội hoàng kim; còn xã hội “Tiểu khang” kém hơn nhiều xã hội “Đại đồng”.

Đọc Tiếp

14. CHƯƠNG 4.2

14. CHƯƠNG 4.2

II.  Tập đoàn Hoa Hạ và khởi nguồn của văn minh Hạ

 Về vấn đề khởi nguồn của văn minh Trung Quốc,, giứo học thuật có hai quan điểm là nhất nguyên và đa nguyên. Quan điểm nhất nguyên là quan điểm truyền thống, chính sử từ trước đến nay  đều được viết dựa trên quan điểm này.  Sự sắp xếp lịch sử Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Vương Ngũ Bá , thái độ sùng bái Nghiêu, Thuấn, ũ, Thang, Văn Võ, Chu Công đều thể hiện quan điểm nhất nguyên.

Đọc Tiếp

12. CHƯƠNG 3.5

12. CHƯƠNG 3.5

V. Lời giải cho câu đố về Đại Vũ và Hồng thuỷ

     Tròn số những nhân vật anh hùng trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, Vũ là một nhân vật quan trọng. Công lao trị thuỷ và tinh thần quên mình vì mọi người  “ba lần qua cửa mà k0vào thăm nhà” hàng trăm nghìn năm nay vẫn luôn khích lệ tinh thần vượt khó đi lên của bao thế hệ người Trung Quốc. Tương ứng với nó, những ghi chép và nghiên cứu về điều này cũng phong phú  đa dạng hơn nhiều so với những nhân vật truyền thuyết khác.

Đọc Tiếp

11.CHƯƠNG 3.4

11.CHƯƠNG 3.4

IV.  Thuyết thiền nhượng và chế độ dân chủ nguyên thuỷ

 Người xưa xếp Ngũ Đế lên trước Tam Hoàng là xuất phát từ quan điẻm lấy đạo đức làm tọng. Trong số Ngũ Đế, hình tượng Nghiêu Thuấn là huy hoàng nhất, nguyên nhân cũng do lấy đạo đức làm trọng. Nói cụ thể là việc Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn đã thể hiện rõ nhất xu hướng giá trị của người xưa.

Đọc Tiếp
Page 2 of 41234
content top