content top

60. NỖ NHĨ CA XÍCH KHỞI BINH, MÃN CHÂU QUẬT KHỞI

60. NỖ NHĨ CA XÍCH KHỞI BINH, MÃN CHÂU QUẬT KHỞI

     Cuối triều Minh, chính trị ngày càng hủ bại, việc canh phòng bỉên cương cũng ngày càng lỏng lẻo,  chi Kiến Châu Nữ Chân  của tộc Nữ Chân ở đông bắc nước ta lúc ấy thế lực ngày càng mở rộng, bắt đầu trở nên hùng mạnh. Đây chính là lúc Mãn tộc bắt đầu đến Trung Nguyên. Sau khi đã trở nên cường thịnh, Mãn tộc tràn vào Trung Nguyên xây dựng nên một vương triều chuyên chế phong kiến cuối cùng trong lịch sử nước ta , giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Việc Mãn tộc kiến lập triều đại mới và việc khởi binh của  Nỗ Nhĩ Ca Xích có quan hệ chặt chẽ.

Đọc Tiếp

59. CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO PHƯƠNG TÂY ĐẾN TRUNG HOA

59. CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO PHƯƠNG TÂY ĐẾN TRUNG HOA

    Các nhà truyền giáo phương Tây đến Trung Hoa đã làm gia tăng ảnh hưởng về chính trị, kinh tế và văn hoá đến triều đại Minh, Thanh của Trung Quốc. Trước chiến tranh Nha phiến, các nhà truyền giáo phương Tây  đến Trung Hoa để truyền bá khoa học kỹ thuật tiên tiến, đồng thời giới thiệu văn minh  Trung Quốc với phương Tây. Sau chiến tranh Nha phiến, họ trở thành những kẻ đồng loã với bọn xâm lược phương Tây.

Đọc Tiếp

58. CẢI CÁCH CỦA TRƯƠNG CƯ CHÍNH

58. CẢI CÁCH CỦA TRƯƠNG CƯ CHÍNH

     Khi Trung Quốc bước vào thế kỷ 16, dân tộc Hoa Hạ đã tới gần bước ngoặt của lịch sử, một mặt,  xã hội Trung Quốc dưới sự thống trị của triều Minh đã vượt qua đỉnh cao của chế độ phong kiến,  không còn phù hợp với sự phát triển của sức sản xuất, mâu thuẫn giữa các mặt ngày càng gay gắt, mặt khác, một  số đặc trưng của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa đã bắt đầu manh nha xuất hiện.

Đọc Tiếp

57. TRỊNH HÒA VƯỢT BIỂN

57. TRỊNH HÒA VƯỢT BIỂN

     Nghề đóng tàu và ngành hàng hải Trung Quốc có một lịch sử lâu đời. Từ đời Đường, nhiều thương nhân nước ngoài đã vượt biển tới Trung Quốc buôn bán, phần lớn đều đến Trung Quốc tương đối an toàn. Đời Tống nhân viên hàng hải bắt đầu sử dụng kim chỉ nam trên biển, đây chính là một sáng tạo rất tốt cho nghề vượt biển. Đầu thế kỷ 13, Trung Quốc đã sử dụng những con thuyền 10 cột 10 buồm để vượt biển.

Đọc Tiếp

56. ĐỊNH ĐÔ Ở BẮC KINH

56. ĐỊNH ĐÔ Ở BẮC KINH

     Về thời gian hình thành sớm nhất và những thay đổi theo thời gian của thành phố Bắc Kinh có rất nhiều kiến giải khác nhau. Một kiến giải có uy tín nhất được nhiều người thừa nhận là Bắc Kinh được coi như một thành phố với tất cả ý nghĩa đầy đủ của từ này là từ thời Tây Chu trong thời kỳ phân phong cho các chư hầu. Lúc đó,  nó là thành Kế, quốc đô của  nước Kế. Cho đến nay, thời gian ước khoảng hơn 3.000 năm.

Đọc Tiếp

55. CHẾ ĐỘ THỪA TƯỚNG CÁO CHUNG

55. CHẾ ĐỘ THỪA TƯỚNG CÁO CHUNG

       Cuối triều Nguyên, cuộc khởi nghĩa nông dân “Hồng cân quân” bùng nổ. Chu Nguyên Chương xuất thân từ nông dân,  sau đó trở thành một lãnh tụ của quân khởi nghĩa Hồng cân quân, chinh chiến nam bắc, đánh đông dẹp tây lật đổ ách thống trị của triều Nguyên.

Đọc Tiếp

54. MÔNG CỔ TÂY CHINH

54. MÔNG CỔ TÂY CHINH

     Sau khi Mông Cổ lập quốc, giới quý tộc Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn đã không ngừng phát động những cuộc  chiến tranh xâm lược, chủ yếu đem quân đánh xuống phía nam và sang phía tây, mục tiêu chủ yếu ở phía nam là Nam Tống và triều Kim, nửa thế kỷ 13, đem quân sang phía tây gây chiến chủ yếu là với Tây Á và Đông Âu. Mông Cổ đánh sang phía Tây tổng cộng 3 lần, lần thứ nhất vào năm 1218 ,1219  đến 1224 dưới sự chỉ huy của Thành Cát Tư Hãn, lần thứ hai  từ 1235 đến 1242 do Bạt Đô chỉ huy, và lần thứ ba  từ 1253 đến 1258 do Húc Liệt Ngột  chỉ huy. Thành Cát Tư Hãn và những người kế thừa ông đã vô cùng dũng mãnh lập vũ công chinh phục các vùng đất Âu Á, khiến Mông Cổ trở thành trung tâm xây dựng nên Khâm Sát Hãn Quốc, Khâm Hợp Đài Hãn Quốc, Oa Khoát Đài Hãn Quốc, Y Lợi Hãn Quốc tập hợp thành một  đế quốc rộng lớn trải dài trên lục địa Á Âu.

Đọc Tiếp

53. THÀNH CÁT TƯ HÃN THỐNG NHẤT MÔNG CỔ

53. THÀNH CÁT TƯ HÃN THỐNG NHẤT MÔNG CỔ

      Tộc Mông Cổ là một dân tộc thiểu số lâu đời sống ở phía bắc Trung Quốc. Sau triều Đường, tộc Mông Cổ gọi là Mông Ngột Thất Vị, trước đây sống ở vùng thượng du sông Cách Nhĩ Cổ Nạp, về sau dần dần dời đến vùng thảo nguyên Mông Cổ hiện nay. Họ có cuộc sống du mục, suốt ngày chăn thả trên thảo nguyên, buổi tối ở trong các lều Mông Cổ (lều trại).

Đọc Tiếp

52. PHÁT MINH THUỐC SÚNG

52. PHÁT MINH THUỐC SÚNG

     Trong thời đại vũ khí lạnh, việc sử dụng hoả khí không nghi ngờ gì  là một tiến bộ mang tính cách mạng. Từ rất sớm, người Trung Quốc đã biết ứng dụng hoả khí, sớm nhất trong các hoả khí là “hoả tiễn”. “Hoả tiễn” xuất hiện sớm nhất từ thời Tam Quốc, năm Kiến Hưng thứ 7 đời Thục Hán (229), Gia Cát Lượng đem quân đánh Trần Thương (nay là phía đông thành phố Bảo Kê, Thiểm Tây).

Đọc Tiếp

51. PHÁT MINH LA BÀN

51. PHÁT MINH LA BÀN

     Thời cổ đại, cư dân các dân tộc thường phải đối mặt với đại dương mênh mông, tuy muốn xác định được hướng đi, nhưng do kỹ thuật hạn chế, nên không có cách nào  đạt được. Điều ấy đã khiến cho các nhà hàng hải nổi tiếng  cổ Hy Lạp cũng chỉ xưng hùng khi biển cả thanh bình, sóng gió yên tĩnh, với biển cả bao la phần nhiều  cũng chỉ biết  “nhìn biển mà thở dài”.

Đọc Tiếp
Page 5 of 11« First...34567...10...Last »
content top