content top

70. CHIẾN TRANH NHA PHIẾN

70. CHIẾN TRANH NHA PHIẾN

     Năm 1840, bọn thực dân Anh được sự ủng hộ của các nước tư bản Tây phương tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược đầu tiên với triều đình nhà Thanh đã già cỗi. Do cuộc chiến tranh này  bắt nguồn từ việc chính phủ Anh cưỡng bức mang nha phiến vào Trung Quốc, nên lịch sử gọi đó là  Chiến tranh Nha phiến. Sau Chiến tranh Nha phiến, Trung Quốc từ một quốc gia phong kiến độc lập dần trở thành  một nước nửa thực dân  nửa phong kiến, dân tộc Trung Hoa bước vào lịch sử hơn một trăm năm chịu thân phận nô lệ với biết bao tủi nhục và gian khổ đấu tranh.

Đọc Tiếp

69. MÃ CA NHĨ NI ĐẾN TRUNG QUỐC

69. MÃ CA NHĨ NI ĐẾN TRUNG QUỐC

    Một chiến hạm có 64 khẩu pháo hiệu “Sư tử”, một con thuyền   có 3 cột buồm của  Công ty Đông Ấn Độ vào sổ đăng ký 1.200 tấn hiệu “Ấn Độ Tư Thản” và một con thuyền nhỏ đi  bảo vệ hiệu “Sài Lang” đã nhổ neo từ sớm. Rất nhanh chóng, cảng Phác Chí Mao Tư đã bị ném lại phía sau. Toàn đội hướng về phía Tây.

Đọc Tiếp

68. VĂN TỰ NGỤC

68. VĂN TỰ NGỤC

    Văn tự ngục là tên gọi sự  ngăn cản và trấn áp các phần tử trí thức   chống lại  tầng lớp thống trị, cố ý tầm chương trích cú trong từng tác phẩm, từ đó thêu dệt tội danh để đẩy người ta vào oan khuất. Từ cổ, Trung Quốc đã có văn tự ngục, đến triều Thanh thì trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Đọc Tiếp

67. ĐIỀU ƯỚC NI BỐ SỞ

67. ĐIỀU ƯỚC NI BỐ SỞ

     Sa hoàng nước Nga là một trong những đế quốc đã quen xâm lược trên thế giới, trước đây, họ và Trung Quốc đã từng là  láng giềng, nhưng sau khi Trung Quốc bước vào triều Thanh, cái vòi xâm lược của nước Nga đã thò đến vùng đông bắc Trung Quốc. Lúc đó, Trung Quốc đang dưới triều đại của vua Khang Hy, còn Sa hoàng nước Nga La Tư có tên là Đỉnh Đỉnh Đích Ba Đắc Nhất Thế, hai ông vua vĩ đại này đã cùng  để lại những ảnh hưởng to lớn trong lịch sử cho đời sau.

Đọc Tiếp

66. BÌNH ĐỊNH DUY CÁT NHĨ

66. BÌNH ĐỊNH DUY CÁT NHĨ

    Cuộc chiến tranh của triều đình nhà Thanh với Duy Cát Nhĩ có quan hệ tới vấn đề thống nhất Tân Cương, Thanh Hải, Tây Tạng, Mông Cổ. Kết quả thắng lợi của cuộc chiến tranh này đã giúp  quyền lực của triều đình nhà Thanh ở những vùng đất này được  củng cố. Điều đáng chú ý ở đây là, thủ lĩnh của  Duy Cát Nhĩ từ  Cát Nhĩ Đan đến Sách Vong A La Bố Thản, Cát Nhĩ Đan Linh, A Mục Nhĩ Táp Nạp, đều có mối liên hệ mật thiết với Nga La Tư, được sự xúi giục và ủng hộ của Nga La Tư. Do đó, cuộc chiến tranh với Duy Cát Nhĩ có ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền của đất nước.

Đọc Tiếp

65. BA ĐỜI THỊNH TRỊ

65. BA ĐỜI THỊNH TRỊ

     Triều Thanh từ Thuận Trị nguyên niên định đô ở Bắc Kinh, qua 18 năm, tiêu diệt hết những phe chống đối đặt cơ sở  cho việc thực hiện xây dựng nền móng cho triều Thanh. Sau khi hoàng đế lên ngôi đặc biệt là từ năm Khang Hy thứ 20 sau 8 năm bình định loạn Ngô Tam Quế, rồi thừa thắng, thu phục được Trịnh thị đưa Đài Loan trở về Tổ quốc, năm Khang Hy thứ 23. nhà vua đích thân đôn đốc,  đất nước tập trung xây dựng kinh tế,  đại trị thiên hạ, từ nay mở ra  ba đời thịnh trị trong lịch sử.

Đọc Tiếp

64. SÁCH PHONG ĐẠT LAI ĐAN THIỀN

64. SÁCH PHONG ĐẠT LAI ĐAN THIỀN

 

     Phật giáo Tạng truyền là một nhánh quan trọng của Phật giáo, đồng thời cũng là một bộ phận quan trọng hợp thành thế giới tôn giáo, đặc biệt là ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc,  Phật giáo Tạng truyền có một ảnh hưởng to lớn. Dân tộc Tạng là một thành viên trong đại gia đình các dân tộc Trung Hoa. Dưới triều Thanh, chính phủ trung ương đã xây dựng chế độ  sách phong Đạt Lai, Ban Thiền là một chính sách vô cùng có ý nghĩa, cho đến nay, chính sách ấy vẫn còn được duy trì. Điều này cũng tỏ rõ Tây Tạng  không thể thoát ly khỏi chủ quyền của dân tộc.

Đọc Tiếp

63. LẤY LẠI ĐÀI LOAN

63. LẤY LẠI ĐÀI LOAN

     Trịnh Thành Công là một anh hùng vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc, ông đã lấy lại Đài Loan, đó là một cống hiến vô cùng to lớn trong sự nghiệp thống nhất dân tộc Trung Hoa. Lấy lại Đài Loan  là một sự kiện không thể quên trong lịch sử Trung Quốc, đến nay nó vẫn có tác dụng cổ vũ cho sự nghiệp đấu tranh  để sớm thống nhất Tổ quốc.

Đọc Tiếp

62. NGÔ TAM QUẾ ĐẦU HÀNG NHÀ THANH

62. NGÔ TAM QUẾ ĐẦU HÀNG NHÀ THANH

     “Xung quan nhất nộ vi hồng nhan”, đó là  câu thơ mọi người đã nghe quen, nó có xuất xứ từ câu chuyện thời cuối Minh đầu Thanh khi tướng quân Ngô Tam Quế đưa quân Thanh vào Sơn Hải Quan. Chưa cần biết sự chân thực của câu chuyện đến mức nào nhưng chúng ta phải thừa nhận  hành động của Ngô Tam Quế đã có ảnh hưởng to lớn đối với những bước đi của lịch sử Trung Quốc. Dân tộc Mãn vào Sơn Hải Quan đã xây đựng triều Thanh, thống trị Trung Quốc gần 300 năm. Quân Thanh có thể nhanh chóng chiếm được Trung Nguyên  có một nguyên nhân quan trọng là do sự đầu hàng của Ngô Tam Quế. Sau khi đầu hàng nhà Thanh, Ngô Tam Quế lại phản bội, phát động “loạn tam phiên”, đây cũng lại là một sự kiện nữa ảnh hưởng lớn đến lịch sử Trung Quốc.

Đọc Tiếp

61. KHỞI NGHĨA LÝ TỰ THÀNH

61. KHỞI NGHĨA LÝ TỰ THÀNH

Chiến tranh nông dân cuối đời Minh là những cuộc chiến tranh  tiến hành giữa  quân khởi nghĩa nông dân  và quân đội Minh – Thanh ,  là cao trào của   chiến tranh nông dân trong lịch sử phong kiến  Trung Quốc. Những cuộc chiến tranh này bắt đầu từ khởi nghĩa Vương Nhị ở Thiểm Tây từ   năm thứ 7 đời Minh Thiên Khải (1627)   đến năm thứ 15 đời Thanh Thuận Trị (1658) thì thất bại, quân khởi nghĩa và quân triều đình nhà Minh chiến đấu  17 năm, cùng quân triều đình nhà Thanh chiến đấu 14 năm, bao trùm khắp cả một khu vực rộng lớn  mười mấy tỉnh khu vực  nam bắc sông Hoàng Hà trên dưới sông Trường Giang. Trong lịch sử Trung Quốc, đây là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn.

Đọc Tiếp
Page 4 of 11« First...23456...10...Last »
content top