content top

100. ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 16

100. ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 16

     Từ năm 1921, sau khi  thành lập, đảng cộng sản Trung Quốc  đã có  sự gắn bó mật thiết với dân tộc Trung Hoa . Từ thế kỷ XX đến thế kỷ XXI, đảng cộng sản Trung Quốc đã lần lượt   đánh đổ bọn quân phiệt Bắc dương, đẩy lùi  bọn  xâm lược đế quốc chủ nghĩa Nhật Bản, đập tan ách thống trị độc tài của  vương triều họ Tưởng, theo  con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân Trung Quốc trong tiến trình  cải cách đối nội, mở rộng đối ngoại, v.v.., không những làm cho đất nước Trung Quốc mạnh lên mà cũng làm cho nhân  dân Trung Quốc giàu lên. Vào thời điểm vừa bước vào thế kỷ XXI, đảng cộng sản Trung Quốc lại triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16, sự kiện này càng làm tăng thêm sự chú ý của nhân dân thế giới.

Đọc Tiếp

99. GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

99. GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

      Từ triều đại Minh Thanh Trung Quốc đã bắt đầu “bế quan toả cảng”, xu thế này  kéo dài cho tới thế kỷ 20, nhưng từ khi cải cách mở cửa, tư tưởng của người Trung Quốc đã có những thay đổi lớn, đã nhận thấy chỉ có giao lưu với các nền văn minh bên ngoài, lấy mạnh bù yếu, Trung Quốc mới có thể thực  hiện  con đường chấn hưng tổ quốc. Từ đó Trung Quốc bắt đầu  tích cực tìm cách quan hệ với các nước trên thế giới, trong đó  một bước quan trọng là gia nhập Tổ chức thương mại thế giới.

Đọc Tiếp

98. HƯƠNG CẢNG, ÁO MÔN TRỞ VỀ TRUNG QUỐC

98. HƯƠNG CẢNG, ÁO MÔN TRỞ VỀ TRUNG QUỐC

      Trong những nỗi nhục lớn nhất về chủ quyền , không ai có thể quên được việc mất đất, lãnh thổ bị người khác xâm chiến, nỗi khổ này khó mà để lại cho đời sau. Trong lịch sử cận đại Trung Quốc, nỗi khổ này đã nhiều lần xuất hiện, nhưng không ai có thể quên được việc mất đất Hương Cảng và Áo Môn. Thực hiện việc thống nhất tổ quốc, đề cao địa vị Trung Quốc trên trường  quốc tế, hai vùng  đất này nhất định phải được thu hồi.

Đọc Tiếp

97. HỘI NGHỊ TOÀN THỂ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ BA KHÓA 11

97. HỘI NGHỊ TOÀN THỂ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ BA KHÓA 11

      Mở đầu cho công cuộc  cải cách mở cửa ở Trung Quốc , không thể không nhắc tới  Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương lần thứ 3 khoá 11, sau Hội nghị này,  những  chính sách, phương châm, đường lối  “tả khuynh” đã thay đổi để   thay bằng những  chính sách, phương châm, đường lối phù hợp, hữu hiệu, vì một nước Trung Quốc mới, bước vào thời kỳ tăng tốc phát triển 10 năm, bây giờ nhìn lại, những sự thay đổi vẫn tiếp tục một cách tự nhiên. Có thể nói,  Hội nghị toàn thể ban chấp hành trung ương lần thứ 3 khoá 11 đã chuẩn bị cơ sở tư tưởng  quan trọng, đã đưa ra những chính sách có tính chất chỉ đạo.

Đọc Tiếp

96. ĐÁNH ĐỔ BÈ LŨ BỐN TÊN

96. ĐÁNH ĐỔ BÈ LŨ BỐN TÊN

      Ngày thứ tư, 6 tháng 10 năm 1976 là một ngày rất bình thường như biết bao những ngày bình thường khác. Nhưng ngày bình thường này đã được lịch sử lựa chọn. Ở Hoài Nhân Đường, một nơi  nổi tiếng trong và ngoài nước, một cuộc chiến đấu đặc biệt ảnh hưởng to lớn đến lịch sử Trung Quốc  đã diễn ra một cách thầm lặng. Tập đoàn “bè lũ bốn tên” trong ngày này đã bị tiêu diệt, sự diệt vong của “bè lũ bốn tên” đã  tuyên bố kết thúc 10 năm   “đại cách mạng văn hoá”.

Đọc Tiếp

95. NICXƠN THĂM TRUNG QUỐC

95. NICXƠN THĂM TRUNG QUỐC

      Trong quan hệ quốc tế nửa cuối thế kỷ 20, sự đột phá chắc chắn được ghi vào sử sách là vấn đề quan hệ Trung – Mỹ. Ngày 21 tháng 2 năm 1972 tổng thống Mỹ Nichxơn  thăm Trung Quốc  đã là một sự kiện làm “thay đổi cả thế giới”.

Đọc Tiếp

94. PHÊ PHÁN MÃ DẦN SƠ

94. PHÊ PHÁN MÃ DẦN SƠ

      Nguyên  nhân quan trọng gây khó khăn cho sự phát triển hiện nay ở nước ta chính là áp lực dân số. Điều này đã khiến cho “kế hoạch sinh đẻ” trở thành quốc sách quan trọng của chúng ta. Thực tế 50 năm đầu của thế kỷ 20, một số nhân sĩ có trách nhiệm  đã thể hiện sự lo lắng trước  vấn đề  dân số tăng nhanh và  biện pháp giải quyết. Người  nổi tiếng nhất trong  việc này là  Mã Dần Sơ nguyên hiệu trưởng trường đại học Bắc Kinh. Nhưng thật đáng tiếc, chủ trương đương thời của Mã Dần Sơ đã bị phê phán mạnh mẽ, chính sách  “kế hoạch sinh đẻ” đã bị lùi hơn 20 năm. Trong hơn 20 năm ấy, dân số Trung Quốc  đã tăng lên hơn 1 tỷ người, khiến cho sự  nghiệp xây dựng đất nước và chấn hưng dân tộc chịu những khó khăn vô cùng lớn.

Đọc Tiếp

93. KHÁNG MỸ VIỆN TRIỀU

93. KHÁNG MỸ VIỆN TRIỀU

     Lịch sử tiến bộ của nhân loại đồng thời cũng là lịch sử của  các cuộc chiến tranh. Triển vọng của nhân loại khi bước vào thế kỷ mới là hoà bình và phát triển. Nhưng cho dù nguyện vọng hoà bình là tốt đẹp như thế nào, nguyện vọng phát triển là cấp thiết như thế nào, chiến tranh mỗi  ngày đều có thể phát sinh trên trái đất.  Trong lịch sử của mỗi nước, đôi khi,           chiến tranh  đã trở thành sự lựa chọn duy nhất nếu quốc gia ấy coi trọng nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, coi trọng cuộc sống hoà bình của nhân dân. Năm 1950, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa  vừa thành lập đã trải qua một thời khắc lịch sử như thế, cuộc chiến tranh không có sự lựa chọn này chính là cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến tranh này đối với nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa mới ra đời, đối với toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc Trung Hoa, đối với trào lưu phát triển của thế giới đều có ý nghĩa quan trọng.

Đọc Tiếp

92. NƯỚC TRUNG HOA MỚI RA ĐỜI

92. NƯỚC TRUNG HOA MỚI RA ĐỜI

      Trung Quốc đã từng được  coi là một trong những nước lớn nhất thế giới, có lịch sử lâu đời, có nền văn minh rực rỡ, đời nào cũng có những hào kiệt, có địa vị quan trọng trong lịch sử thế giới, nhưng từ sau chiến tranh Nha phiến, Trung Quốc bắt đầu nếm thử trái đắng trước sự xâm lược của các nước lớn. Trung Quốc dần lún sâu trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến, địa vị quốc tế rơi xuống vực thẳm, từ một nước “thiên triều” trơ rthành con bệnh ở Đông á.

Đọc Tiếp

91. NHỮNG CHIẾN DỊCH LỚN

91. NHỮNG CHIẾN DỊCH LỚN

      Từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 9 năm 1949, nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của  đảng cộng sản Trung Quốc  đã đánh đổ ách thống trị phản động của Quốc dân đảng,  tiến hành một cuộc nội chiến cách mạng vĩ đại lịch sử vẫn  gọi là chiến tranh giải phóng. Chiến tranh giải phóng cuối cùng đã đặt nền móng cho nước Trung Quốc mới, quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh giải phóng là trận đại quyết chiến bao gồm các chiến dịch Liêu Thẩm, chiến dịch Bình Tân và chiến dịch Hoài Hải.

Đọc Tiếp
Page 1 of 1112345...10...Last »
content top