CHUYỆN LIÊM SỈ HAY NHÀ DỘT TỪ NÓC

Từ điển Hán Việt Thiều Chửu giải thích Liêm nghĩa là “biết phân biệt, không lấy xằng”. Cũng có sách nói: Liêm là “ tính phân minh ngay thẳng, không lấy của bất nghĩa” hiểu nôm na nghĩa là ý thức được nên cái gì không phải là của mình thì không lấy, không nhận. Cho nên quan thanh liêm là các vị không nhận hối lộ, lại càng không nhũng nhiễu để vòi vĩnh.

Đọc Tiếp