21. 20. TRƯƠNG QUỐC ĐÀO – KẺ ĐẦU HÀNG

    Một ngày mùa đông cuối những năm 70 thế kỷ trước, trong một căn hộ chung cư đã cũ kỹ, lạnh lẽo ở Tô-rôn-tô, Ca-na-đa, một ông lão ốm yếu đang cố vùng vẫy để thoát khỏi cái chăn dầy trên giường. Nhưng vì sức cùng lực kiệt, không thoát ra nổi, ông chết cứng trên giường mình không một ai biết. Có ai ngờ con  người ấy, từ lâu đã là một nhân vật nổi đình nổi đám, một trong 13 người được  bầu vào Ban Chấp hành đảng cộng sản Trung Quốc trong Đại hội đảng lần thứ nhất. Đó là Trương Quốc Đào.

Đọc Tiếp