content top

20. 20. THẠCH ĐẠT KHAI THẤT BẠI Ở SÔNG ĐẠI ĐỘ

20. 20. THẠCH ĐẠT KHAI THẤT BẠI Ở SÔNG ĐẠI ĐỘ

     Tháng 8 năm 1856, Hồng Tú Toàn ra lệnh cho Bắc vương Vĩ Xương Huy giết Đông vương Dương Tú Thanh (1). Vĩ Xương Huy đã thực hiện lệnh  này, không chỉ Vĩ Xương Huy mà cả những nguời trong gia đình và khoảng một vạn quân của ông ta. Đây chính là sự kiện mà lịch sử sau này gọi là “Thiên Kinh sự biến”. Sau đó, Hồng Tú Toàn lại giết Vĩ Xương Huy, đưa Thạch Đạt Khai trở về Thiên Kinh để thống lĩnh quân đội.

Đọc Tiếp

HAI VỤ ÁN

HAI VỤ ÁN

     Vừa rồi, dư luận “rộn” lên về chuyện các loại giải thưởng, danh hiệu “nhân dân” và “ưu tú” của các nghệ sĩ,  rồi chuyện “kính thưa các loại đại hội”, chuyện giả thật của các giáo sư, tiến sĩ, … tôi lại nhớ lại hai vụ án ở Hà Nội cách đây khoảng vài chục năm, khi nước ta bắt đầu thời kỳ gọi là “đổi mới”.

Đọc Tiếp

20. 19. HỒNG TÚ TOÀN VÀ KHỞI NGHĨA KIM ĐIỀN

20. 19. HỒNG TÚ TOÀN VÀ KHỞI NGHĨA KIM ĐIỀN

    Thời Đạo Quang, Hàm Phong triều Thanh, chủ nghĩa thực dân phương Tây đã tiến hành cuộc xâm lược lớn vào Trung Quốc. Xã hội Trung Quốc già cỗi đã phát sinh rất nhiều thay đổi. Chính phủ Thanh hủ bại bất lực, nhân dân đang sống cảnh nghèo khó, tất cả những điều đó đã khiến các  phần tử trí thức nông dân Trung Quốc nổi dậy lãnh đạo những cuộc khởi nghĩa chấn động.

Đọc Tiếp

20. 18. TRẦN HÓA THÀNH QUYẾT CHIẾN Ở NGÔ TÙNG

20. 18. TRẦN HÓA THÀNH QUYẾT CHIẾN Ở NGÔ TÙNG

    Tháng 4 năm 1840, quốc hội nước Anh thông qua nghị quyết xâm lược Trung Hoa. Tháng 6, Tổng tư lệnh Kiều Trị Ý Luật (George Eliot) đưa quân tới bờ biển Áo Môn, phong tỏa Chu Giang khẩu, chiến tranh Nha phiến chính thức bùng nổ.

Đọc Tiếp

20. 17. LÂM TẮC TỪ

20. 17. LÂM TẮC TỪ

     Cách đây hơn 150 năm, khi  đêm đã về  khuya, toàn bộ thành Quảng Châu chìm trong giấc ngủ như chết, nhưng trong nha môn của Tổng đốc Lưỡng Quảng, đèn nến vẫn sáng trưng. Một vị quan uy phong đang thẩm vấn một phạm nhân. Vị quan này chính là Lâm Tắc Từ, Khâm sai đại thần kiêm Tổng đốc Lưỡng Quảng được triều đình cử tới để tra xét việc nha phiến.

Đọc Tiếp

20. 16. THAM QUAN HÒA THÂN

20. 16. THAM QUAN HÒA THÂN

    Hòa Thân là sủng thần của Càn Long, đảm nhận chức Quân cơ đại thần (1), Nội vụ phủ đại thần, Thượng thư bộ Hộ, Nghị chính đại thần, Nội các đại học sĩ, …Con của ông ta lại kết hôn cùng con gái của Càn Long nên quyền hành càng vô hạn, bao trùm  cả triều đình, đúng là dưới một nguời, trên muôn nguời. Nhưng thiên hạ chưa biết rằng tiệc rượu vui mấy cũng sẽ tàn, Hòa Thân cũng sẽ có ngày thất thế.

Đọc Tiếp

20. 15. ĐẠI KHỞI NGHĨA BẠCH LIÊN GIÁO

20. 15. ĐẠI KHỞI NGHĨA BẠCH LIÊN GIÁO

    Bạch Liên giáo khởi phát từ cuối triều Nguyên, sau khi lật đổ triều Nguyên, Hoàng đế khai quốc triều Minh là Chu Nguyên Chương vốn là một lãnh tụ của quân Hồng Cân, khi giành được thiên hạ lên làm Hoàng đế, địa vị đã thay đổi bèn hạ lệnh cấm Bạch Liên giáo vì sợ quần chúng tập hợp trong tổ chức bí mật này làm ảnh hưởng đến sự an toàn của triều Minh. Nhưng Bạch Liên giáo vẫn bí mật tồn tại. Qua gần ba trăm năm đến đời Càn Long triều Thanh, khi nhà vua bốn lần tuần du khuếch trương chiến quả, lại nhiều lần dụng binh, khiến đời sống dân chúng bất an. Từ đó, Bạch Liên giáo có điều kiện tiếp tục phát triển.

Đọc Tiếp

20. 14. KỶ HIỂU LAM VÀ “TỨ KHỐ TOÀN THƯ”

20. 14. KỶ HIỂU LAM VÀ “TỨ KHỐ TOÀN THƯ”

    Thời Hoàng đế Càn Long trị vì, điểm nổi bật là nhà vua rất coi trọng văn hóa. Cũng như hai triều vua trước Khang Hy và Ung Chính, vua Càn Long  đã làm được nhiều việc xuất sắc trong lĩnh vực này.

Đọc Tiếp

20. 13. CÀN LONG TIẾP KIẾN SỨ THẦN ANH QUỐC

20. 13. CÀN LONG TIẾP KIẾN SỨ THẦN ANH QUỐC

    Càn Long (1711 – 1799) là Hoàng đế thứ 4 kể từ khi triều Thanh nhập quan, cai trị Trung nguyên, là nguời đã thừa kế, đặt nền móng và ổn định cơ nghiệp mà nguời đặt nền móng từ Tổ phụ Thuận Trị tới phụ thân Ung Chính. Trong hơn 60 năm trị vì, ông đã dựng xây một đất nước giàu mạnh, bốn biển thanh bình, kinh tế phồn vinh, văn hóa phát triển. Ông đã dùng sức mạnh quân sự bình định vùng tây bắc, bảo vệ Tây Tạng, tăng cường sự thống nhất đất nước, vẽ nên bản đồ Trung Hoa có hình dáng như ngày nay. Vào cuối đời Càn Long, các mâu thuẫn xã hội đã bắt đầu gay gắt, nhưng triều đình nhà Thanh vẫn khống chế được tình hình,  duy trì được sức mạnh với bên ngoài, sừng sững ở phía đông châu Á.

Đọc Tiếp

20. 12. TÀO TUYẾT CẦN VIẾT “HỒNG LÂU MỘNG”

20. 12. TÀO TUYẾT CẦN VIẾT “HỒNG LÂU MỘNG”

    Trường thiên tiểu thuyết Hồng lâu mộng là tiêu biểu cho các thành tựu lớn nhất của tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, nó không những nổi tiếng trong nước mà còn là tác phẩm văn học trứ danh được cả thế giới công nhận.

Đọc Tiếp
Page 1 of 212
content top