content top

NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

    Nói tự hào dân tộc thì đâu chẳng có. Nguời dân một nước dù nhỏ về diện tích, ít về dân số, ngắn về lịch sử hay kém cỏi về nhiều mặt,… cũng có niềm tự hào của riêng mình. Chính do niềm tự hào mà quốc gia đó, dân tộc đó tồn tại. Đó chính là chỗ dựa tinh thần của mỗi thành viên trong cộng đồng, đó chính là chất kết dính nhiệm màu những con người cùng chung xứ sở, nòi giống để cùng nhau gây dựng, vun đắp cho, nòi giống, xứ sở bất diệt và ngày càng phát triển. Cho nên, nói về niềm tự hào dân tộc không phải là điều gì đặc biệt.

Đọc Tiếp

19.08. DƯƠNG KẾ THỊNH LIỀU CHẾT VẠCH TỘI NGHIÊM TUNG

19.08. DƯƠNG KẾ THỊNH LIỀU CHẾT VẠCH TỘI NGHIÊM TUNG

   Về cuối đời Hoàng đế Gia Tĩnh Minh Thế Tông không còn quan tâm tới việc triều chính, bắt đầu đặt hết lòng tin vào Đạo giáo, điềm nhiên lập đàn trong cung để cầu Tiên. Phàm là những ai hợp với lòng tin của nhà Vua, nguời ấy sẽ được trọng dụng. Đại học sĩ Nghiêm Tung chính nhờ việc thảo những bài văn tế Thần, dần dần chiếm được địa vị Thủ phụ (1) trong nội các.

Đọc Tiếp

“THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT”

“THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT”

     Nhìn những cảnh cướp áo mưa, cướp bia khi xe chở bị đổ, cảnh tranh nhau một suất ăn miễn phí, leo rào đến rách cả váy áo để vào Công viên nước miễn phí, … rồi cảnh những bạo hành trong trường học, trò đánh lại thầy cô, cảnh nguời dân khắp nơi đánh cho tới chết mấy kẻ trộm chó, … nhiều nguời lý giải, đó chỉ là hành vi của những nguời còn ít tuổi, nguời nghèo, nguời ít học, …

Đọc Tiếp

19.07. BI KỊCH CỦA TRUNG THẦN VU KHIÊM

19.07. BI KỊCH CỦA TRUNG THẦN VU KHIÊM

    Tin vua Anh Tông bị bắt làm tù binh đưa về Bắc Kinh, cả cung đình hoảng loạn. Các  đại thần trong triều nghe tin dữ, ai cũng sợ hãi, tụ tập tất cả trong triều khóc than mãi không dứt. Lúc ấy, tàn binh bại tướng ở thành Thổ Mộc cũng lục tục kéo về Bắc Kinh, lòng nguời ở Bắc Kinh càng bất ổn. Nếu Dã Tiên mang quân đánh thẳng tới, không biết mười vạn tàn binh nhược tướng trong thành liệu có chống cự được?

Đọc Tiếp

19.06. THẢM BẠI Ở THỔ MỘC

19.06. THẢM BẠI Ở THỔ MỘC

     Thời Anh Tông triều Minh, biên giới phía bắc có một nhánh của bộ tộc Mông Cổ mới mạnh lên. Chi tộc này có tên Ngõa Lạt. Ngõa Lạt và triều Minh thường qua Hỗ Thị ở biên giới để trao đổi hàng hóa. Về sau, do mâu thuẫn ở các Hỗ Thị này mà cuối cùng nảy sinh chiến tranh.

Sự việc xảy ra như thế này:

Đọc Tiếp

19.05. TRỊNH HÒA BẢY LẦN VƯỢT BIỂN

19.05. TRỊNH HÒA BẢY LẦN VƯỢT BIỂN

     Một ngày của tháng 6 năm 1405, cảng Lưu Gia phủ Tô Châu (nay là cửa sông Thái Thương Lưu, Giang Tô) nguời đông như nêm cối, chiêng trống rộn ràng, pháo nổ râm ran. Vốn là, hôm nay, phụng mệnh vua Minh Thành Tổ, Trịnh Hòa lên đường vượt biển Tây Dương (1).

Đọc Tiếp

19.04. CHU ĐỆ GIẢ ĐIÊN CƯỚP NGÔI

19.04. CHU ĐỆ GIẢ ĐIÊN CƯỚP NGÔI

     Tháng 5 năm 1398, Chu Nguyên Chương bị bệnh mất. Hoàng Thái tử Chu Tiêu đã mất từ sớm, Hoàng Thái tôn Chu Doãn Văn kế thừa ngôi vua, đổi niên hiệu thành Kiến Văn, ông chính là vua Kiến Văn Đế.

Đọc Tiếp

19.03. HAI VỤ ÁN HỒ, LAM

19.03. HAI VỤ ÁN HỒ, LAM

     Minh Thái Tổ là nguời không yên tâm với các công thần khai quốc. Nhà vua đã thiết lập một bộ máy đặc biệt là “Cẩm y vệ” để giám sát, theo dõi mọi hành động của các đại thần. Các đại thần dù bên ngoài hay trong nhà có động tĩnh gì, ông đều có thể biết tường tận. Ai bị phát hiện có hành vi mờ ám đều bị tống giam, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Đọc Tiếp

19.02. MINH THÁI TỔ NGHIÊM TRỊ THAM QUAN

19.02. MINH THÁI TỔ NGHIÊM TRỊ THAM QUAN

    Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã tận mắt chứng kiến nạn tham quan triều Nguyên, chính nó đã đẩy dân chúng đến khởi nghĩa. Giờ đây, khi đã trở thành Hoàng đế, tất nhiên, ông thấy rõ bài học đó. Từ khi bắt đầu kiến quốc, Minh Thái Tổ đã ban bố nghiêm lệnh không nương tay trừng trị bọn tham quan lại nhũng, ông đã dùng nhiều thủ đoạn nhiều khi tới mức độ tàn bạo.

Đọc Tiếp

19.01. “HÒA THƯỢNG ĂN MÀY” CHU NGUYÊN CHƯƠNG

19.01. “HÒA THƯỢNG ĂN MÀY” CHU NGUYÊN CHƯƠNG

     Ngày 21 tháng 10 năm 1328, trong ngôi miếu Nhị Lang đã đổ nát ở Chung Ly, Hào Châu (nay là Phượng Dương, An Huy), có tiếng khóc của trẻ sơ sinh, một đứa trẻ gầy ốm mới ra đời. Đó là con thứ 8 của một gia đình nghèo, nguời cha đặt tên cho con là Chu Trọng Bát, đó chính là nguời có công khai quốc cho nhà Minh – Hoàng đế Chu Nguyên Chương.

Đọc Tiếp
Page 1 of 3123
content top